Hakkımızda

Bilişim altyapı şirketleri yöneticilerinin bir araya gelerek kurmuş olduğu sektör derneğimiz “Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği” nin kısa adı BASİD’tir.

Derneğimizin amacı, bilişim sektöründe (bilgi ve iletişim teknolojileri, ağ teknolojileri, altyapı sistemleri, sektöre yönelik donanım ve yazılım üretimi, ses, veri, görüntü sistemleri) faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu iş kolunu temsil eden bir sektör derneği olmaktır.

Derneğimiz, eğitimle beraber istihdama katkıda bulunma, teknolojide yaşanan gelişmeleri takip etme, hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulması, sektörün ve pazarın büyümesi, ağ ve iletişim sektörüne yönelik standartların oluşturulması ve yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapar ve bu gaye ile çalışır.

Üyelerimiz ve toplum nezdinde teknolojide gelişen uygulamaları takip ederek yaymak, akademik kurumlarla işbirliği içinde çalışıp, meslek standartlarımızı oluşturarak ulusal ve uluslararası piyasalarda  rekabet edebilir duruma getirmek önceliklerimiz arasındadır. 

Sektörde oluşan marka bağımlı eğitimler yerine, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan eğitim programlarını uygulamaya koyarak, sektörün ve üyelerimizin gelişmesine katkı da bulunmak, ana ve yan üreticilerle işbirliği içinde pazarın sağlıklı, sürdürülebilir gelişme sağlamasına katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır.

 

Fuat Özal Plaza Meclis Mah. Teraziler Cad. Derviş Sok. No: 38/118 Madenler - Sancaktepe/İstanbul Telefon: 0216 912 08 43
Copyright © 2015 | BASİD Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği | Design : PEPS PROJECT