Başkanın Mesajı

Merhaba, 
 
Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği’miz iki yıllık bir süreç sonunda değerli üyelerimizin katkıları ile Temmuz 2012’de kurulmuş ve kısa sürede sektörün yoğun ilgisini çekmiştir. 
 
Bilgi ve haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren birçok dernek ve vakfın yanında Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği yapısal kablolama başlığı altında hizmet ve ürün sağlayan üyelerimizin desteğiyle odak noktası “ağ teknolojileri” olan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olma yolundadır.
 
Derneğimiz, eğitimle beraber istihdama katkıda bulunma, teknolojide yaşanan gelişmeleri takip etme, hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulması, sektörün ve pazarın büyümesi, ağ ve iletişim sektörüne yönelik standartların oluşturulması ve yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapar ve bu gaye ile çalışır.
 
Üyelerimiz ve toplum nezdinde teknolojide gelişen uygulamaları takip ederek yaymak, akademik kurumlarla işbirliği içinde çalışıp, meslek standartlarımızı oluşturarak ulusal ve uluslararası piyasalarda  rekabet edebilir duruma getirmek önceliklerimiz arasındadır. 
 
Sektörde oluşan marka bağımlı eğitimler yerine, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan eğitim programlarını uygulamaya koyarak, sektörün ve üyelerimizin gelişmesine katkı da bulunmak, ana ve yan üreticilerle işbirliği içinde pazarın sağlıklı, sürdürülebilir gelişme sağlamasına katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır.
 
Ülkemizin kalkınmasına fayda sağlamak için çevreye duyarlı, ürün/hizmet kalitesi uluslararası seviyede, sosyal sorumluluk anlayışı içinde Ağ Teknolojilerine destek veren üyelerimizle birlikte güçlü bir STK olma yolundayız.
 
Sürdürülebilir gelişim için hep birlikte geleceğe odaklanalım.
 
Ağ Teknolojileri alanında faaliyet gösteriyorsanız ve/veya Ağ teknolojileri ilgi alanınızda ise sizleri de derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.
 
 
Saygılarımızla, 
 
Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği 
Yönetim Kurulu Adına 
İlhan Taşlı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Fuat Özal Plaza Meclis Mah. Teraziler Cad. Derviş Sok. No: 38/118 Madenler - Sancaktepe/İstanbul Telefon: 0216 912 08 43
Copyright © 2015 | BASİD Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği | Design : PEPS PROJECT